Onze visie

Wereldoriënterend - Ervaringsgericht - Ontwikkelingsgericht

Kritisch - Zinzoekend - Coöperatief

 

De basis van ons Jenaplanonderwijs start met een veilige leef- en werkomgeving. De omgeving is uitdagend ingericht om betekenisvol onderwijs te kunnen geven. De kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun leerproces en de omgeving. Aan de hand van het portfolio wordt de ontwikkeling van de kinderen in beeld gebracht. Naar aanleiding daarvan stellen de kinderen samen met de stamgroepleider hun doelen voor de komende periode vast. 

Als team werken wij met elkaar op basis van vertrouwen en hechten wij veel waarde aan goed samenwerken met elkaar, kinderen en ouders. Vanuit betrokkenheid en een gezamenlijke verantwoordelijkheid willen wij goed Jenaplanonderwijs geven en ons daarin steeds verder ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van ieders kwaliteiten en hebben we de moed om ons kwetsbaar op te stellen. 

Op de Cazemierschool vinden wij open communicatie en met elkaar in gesprek zijn van belang. Kind-Ouder-Schoolgesprekken (KOS), waarbij het kind centraal staat, zijn hier een voorbeeld van. Daarnaast spreken wij heldere verwachtingen naar elkaar, kinderen en ouders uit. Daarbij houden wij rekening met onze eigen grenzen en die van een ander. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT