Onze visie

Samen - Betekenisvol - Eigenaarschap - Natuurlijk

 

De wereld van buiten naar binnen en van binnen naar buiten, want wereldoriëntatie is het hart van ons jenaplanonderwijs. Wij vinden het onze kerntaak om de kinderen, in een veilige setting, voor te bereiden op hun plek in de wereld. Als Christelijke dorpsschool leren wij kinderen op een respectvolle manier om te gaan met ieders kwaliteiten en verschillen. De school als samenleving in het klein.

Wij dagen de kinderen uit via betekenisvol en ervaringsgericht onderwijs. Hierbij staan spel, viering, gesprek en werk centraal. Vanuit eigenaarschap leren de kinderen medeverantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. Kinderen, ouders en stamgroepleiders gaan met elkaar in gesprek om zo vanuit alle perspectieven zicht te houden op de ontwikkeling. Wij streven ernaar dat ons onderwijs coöperatief en gedifferentieerd is.

Wij dragen samen de verantwoordelijkheid voor onze school, het groene schoolplein, de moestuin, de dieren en de schoolbibliotheek. Samen leren leven, dat doe je op de Cazemierschool.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT