Veiligheidsplan

Het veiligheidsplan is verzameling van documenten rondom fysieke, mentale en sociale veiligheid in de school. In het veiligheidsplan staan verschillende protocollen, een aantal voorbeelden hiervan zijn:

- Anti-pestprotcol
- Privacywetgeving
- Afspraken rondom bedrijfshulpverlening
- Medicijnverstrekking
- Verkeersveiligheid

Het veiligheidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en vierjaarlijks grondig geëvalueerd, hierbij is ook de medezeggenschapsraad betrokken. 

Veiligheidsplan Cazemierschool 2020-2023

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT