Aanmelden

Bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind?
Wij laten u graag onze prachtige school zien!

Tijdens een rondleiding kunt u samen met uw kind uitgebreid de school bekijken en krijgt u informatie over onze school. Een afspraak hiervoor kunt u maken met de directeur, Linda Pereboom. Zij is telefonisch bereikbaar op school en via directie@cazemierschool.nl.

Na de rondleiding kunt u uw kind aanmelden door het inschrijfformulier volledig in te vullen en dit ons toe te sturen. Dit formulier krijgt u mee tijdens de rondleiding en is altijd te verkrijgen via de directie. Na het invullen van het inschrijfformulier krijgt u drie maanden voor de vierde verjaardag een intakeformulier toegestuurd. Hierop kunt u alle informatie over uw kind kwijt en de overdracht van de peuterspeelzaal delen met ons. 

Zes weken voor de vierde verjaardag van uw kind kunt u een telefoontje van de stamgroepleider van de Vlindertuin (groep 1 en 2) verwachten. U maakt een afspraak voor het intakegesprek en spreekt de wendagen af. Tijdens het intakegesprek krijgen we graag een goed beeld van uw kind, zodat we hem/haar optimaal kunnen begeleiden tijdens de start op onze school. Uw kind mag 4 dagdelen komen wennen voor de vierde verjaardag.

Na afloop van het telefoongesprek krijgt u een welkomstpakket toegestuurd. Hierin is alle informatie te vinden over praktische zaken in de onderbouw, een kaartje voor het kind en de jaarplanning van de school. 

Na het intakegesprek krijgt u een bevestiging van de inschrijving. Vanaf dat moment staat uw kind officieel bij ons ingeschreven. 

Inschrijfformulier Cazemierschool

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT