Communicatie

Wij gebruiken de app Klasbord voor onze communicatie met ouders. Elke ouder van onze school krijgt toegang tot deze app. De app kan geïnstalleerd worden op een smartphone of tablet. Daarnaast is via ouderapp.klasbord.nl alle informatie ook beschikbaar. 

Klasbord gebruiken wij voor:

- Het plaatsen van nieuwsberichten en foto's uit de stamgroep van uw kind.
- Het verspreiden van de nieuwsbrief, met daarin schoolbrede berichten.
- Het plannen van de Kind-Ouder-School gesprekken.
- Het vragen van ouderhulp.
- Het delen van de kalender, met daarin belangrijke data op schoolniveau en per stamgroep.
- Het ontvangen van absentieberichten, gestuurd door ouders.

Onze website is bedoeld voor alle belangstellenden van onze school. 

Op www.scholenopdekaart.nl zijn alle kengetallen van onze school zichtbaar.

Via facebook houden wij belangstellenden op de hoogte van gebeurtenissen op school. Facebookpagina Cazemierschool

Wij voldoen aan de Privacywetgeving. Dit hebben wij vastgelegd in de privacyverklaring


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT