Schoolgids

In de schoolgids staat informatie over de organisatie en inhoud van ons onderwijs. Ook staat hier meer informatie in over de vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt de schoolgids opnieuw samengesteld en hier gepubliceerd. 

Schoolgids Cazemierschool 2022-2023.pdf


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT