KiVa

Wij zijn een 'KiVa-school'. Dit betekent dat wij de methode KiVa gebruiken. KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. Het is van oorsprong een Fins programma, KiVa betekent 'leuk en fijn' in het Fins.

KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto luidt dan ook: "Samen maken we er een fijne school van".

Al onze stamgroepleiders zijn geschoold om de KiVa-methodiek toe te passen. Daarnaast hebben wij een KiVa-team, zij nemen tweejaarlijks de KiVa meting af op school, bespreken met directie de sociale veiligheid en zijn sparringpartner van ouders en medewerkers als het gaat om pestgedrag in de school. Het KiVa-team bestaat uit Daniëlle van Meenen, Liesbeth de Groot en Linda Hekman. 
In ons anti-pestprotocol is de KiVa-methodiek opgenomen. Deze is in te zien bij het tabblad 'documenten' onder 'veiligheidsplan'.

Voor meer informatie over de KiVa-methodiek, pesten op de basisschool en de oudergids van KiVa verwijzen wij u naar de website van KiVa.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT