Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een school aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Een vertrouwenspersoon is geschoold in het voeren van deze gesprekken. 

De contactpersonen voor vertrouwenszaken op onze school zijn:

Daniëlle van Meenen  Intern Begeleider ib@cazemierschool.nl
Sandra Bredewold
(contactpersoon voor ouders)
Ouder f.bredewold@hotmail.nl


Vertrouwenspersoon namens Floreant zijn:
Dhr/Mevr. H. Warmelink: 0572-371405 mtswarmelink@hetnet.nl
Dhr/Mevr. J. Tammeling: 06-22983045 tammelingj@gmail.com

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT