Agenda

donderdag 05 oktober 13:00
14:00
Bezoek Loofhuttenfeest in de voormalige Synagoge
Dit voorjaar is de werkgroep Educatie Vm. Synagoge Dalfsen opgericht om de Voormalige Synagoge en het Joodse leven dat zich daarin en rondom heeft afgespeeld, onder de aandacht te brengen van de inwoners van Dalfsen e.o. De werkgroep heeft hiervoor samenwerking gezocht met het bestuur van de Stichting Vm. Synagoge Dalfsen, dat zich tot nu vooral richtte op kunstexposities en verhuur van de ruimte. Dankzij subsidie van de gemeente Dalfsen kan de werkgroep nu gratis kennismakingsbezoeken aanbieden voor de leerlingen van de basisscholen. Rondom het Loofhuttenfeest bieden wij een inkijkje in de synagoge met aandacht voor voorwerpen en gebruiken. Er is een echte loofhut gebouwd met een verhaal erbij, ook wordt er een spel voor de leerlingen georganiseerd. Een bezoek is voor scholen gratis en neemt ongeveer een uur in beslag. In Joodse kringen wordt ook nu nog jaarlijks het Loofhuttenfeest gevierd. Wij vinden dat deze activiteit mooi aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek “Bij ons thuis”.
7/8 Bijenkorf
vrijdag 06 oktober
Studiedag
Alle kinderen vrij
donderdag 12 oktober 11:45
14:15
Vechterweerd veldles
Elk schooljaar worden de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Zwolle en Dalfsen uitgenodigd door Vitens (eigenaar van het natuurgebied) en IVN Zwolle om aan de veldlessen deel te nemen. Een veldles duurt ongeveer 2 uur (een ochtend of een middag). De kinderen gaan in groepjes van 4 of 5 de natuur onderzoeken en ontdekken, gewapend met onder andere verrekijkers, loepen, schepnetten én al hun zintuigen. Ze gaan werken met diverse opdrachtkaarten (bijvoorbeeld Bodem boren, Plantenspeurtocht, Vogels, Waterdiertjes vangen, Poeponderzoek, Van Vechtwater tot drinkwater en Ontdekkingstocht zonder ogen). Natuurbeleving staat centraal bij de veldles en al doende leren de kinderen op een speelse manier van alles over natuur en waterwinning.
7/8 Bijenkorf
vrijdag 20 oktober
Boekenbal
Wie wint er de Gouden Griffel en het Gouden Penseel? Alle kinderen mogen verkleed komen als hun favoriete boekenheld
maandag 23 oktober
zondag 29 oktober
Herfstvakantie
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT